Szkolenie "ISTQB® Poziom Podstawowy 4.0"

Szkolenie certyfikowane

Cena szkolenia online: 1999,00 zł 1750,00zł netto (promocja trwa do 31.08.2024, więcej dowiesz się na https://testerzy.pl/projekt-junior-tester-2024)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych zdawać egzamin ISTQB® Certified Tester Foundation Level (ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego) zgodny z sylabusem w wersji 4.0. Przygotowanie do egzaminu ISTQB® / ISEB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu testerskiego i kontynuacji testerskiej ścieżki kariery.

Tematyka:

 1. Podstawy testowania
  1. Co to jest testowanie? 
   1. Cele testów 
   2. Testowanie a debugowanie
  2. Dlaczego testowanie jest niezbędne? 
   1. Znaczenie testowania dla powodzenia projektu 
   2. Testowanie a zapewnienie jakości 
   3. Pomyłki, defekty, awarie i podstawowe przyczyny
  3. Zasady testowania 
  4. Czynności testowe, testalia i role związane z testami
   1. Czynności i zadania testowe 
   2. Proces testowy w kontekście
   3. Testalia 
   4. Śledzenie powiązań między podstawą testów a testaliami 
   5. Role w procesie testowania 
  5. Niezbędne umiejętności i dobre praktyki w dziedzinie testowania 
   1. Ogólne umiejętności wymagane w związku z testowaniem 
   2. Podejście „cały zespół” 
   3. Niezależność testowania 
     
 2. Testowanie w cyklu wytwarzania oprogramowania 
  1. Testowanie w kontekście modelu cyklu wytwarzania oprogramowania 
   1. Wpływ cyklu wytwarzania oprogramowania na testowanie 
   2. Model cyklu wytwarzania oprogramowania a dobre praktyki testowania
   3. Testowanie jako czynnik określający sposób wytwarzania oprogramowania 
   4. Metodyka DevOps a testowanie
   5. Przesunięcie w lewo (ang. shift left approach)
   6. Retrospektywy i doskonalenie procesów 
  2. Poziomy testów i typy testów
   1. Poziomy testów
   2. Typy testów 
   3. Testowanie potwierdzające i testowanie regresji 
  3. Testowanie pielęgnacyjne 
    
 3. Testowanie statyczne 
  1. Podstawy testowania statycznego 
   1. Produkty pracy badane metodą testowania statycznego 
   2. Korzyści wynikające z testowania statycznego 
   3. Różnice między testowaniem statycznym a dynamicznym
  2. Informacje zwrotne i proces przeglądu 
   1. Korzyści wynikające z wczesnego i częstego otrzymywania informacji zwrotnych od interesariuszy 
   2. Czynności wykonywane w procesie przeglądu 
   3. Role i obowiązki w przeglądach 
   4. Typy przeglądów 
   5. Czynniki powodzenia związane z przeglądami 
     
 4. Analiza i projektowanie testów
  1. Ogólna charakterystyka technik testowania 
  2. Czarnoskrzynkowe techniki testowania 
   1. Podział na klasy równoważności 
   2. Analiza wartości brzegowych 
   3. Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną 
   4. Testowanie przejść pomiędzy stanami 
  3. Białoskrzynkowe techniki testowania 
   1. Testowanie instrukcji i pokrycie instrukcji kodu 
   2. Testowanie gałęzi i pokrycie gałęzi 
   3. Korzyści wynikające z testowania białoskrzynkowego
  4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu 
   1. Zgadywanie błędów 
   2. Testowanie eksploracyjne 
   3. Testowanie w oparciu o listę kontrolną 
  5. Podejścia do testowania oparte na współpracy
   1. Wspólne pisanie historyjek użytkownika 
   2. Kryteria akceptacji 
   3. Wytwarzanie sterowane testami akceptacyjnymi (ATDD) 
     
 5. Zarządzanie czynnościami testowymi 
  1. Planowanie testów 
   1. Cel i treść planu testów 
   2. Wkład testera w planowanie iteracji i wydań 
   3. Kryteria wejścia i kryteria wyjścia 
   4. Techniki szacowania 
   5. Ustalanie priorytetów przypadków testowych 
   6. Piramida testów 
   7. Kwadranty testowe
  2. Zarządzanie ryzykiem 
   1. Definicja i atrybuty ryzyka 
   2. Ryzyka projektowe i produktowe 
   3. Analiza ryzyka produktowego 
   4. Kontrola ryzyka produktowego 
  3. Monitorowanie testów, nadzór nad testami i ukończenie testów 
   1. Metryki stosowane w testowaniu 
   2. Cel, treść i odbiorcy raportów z testów 
   3. Przekazywanie informacji o statusie testowania 
  4. Zarządzanie konfiguracją 
  5. Zarządzanie defektami 
    
 6. Narzędzia testowe
  1. Narzędzia wspomagające testowanie
  2. Korzyści i ryzyka związane z automatyzacją testów 

 

Przed szkoleniem

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. ISTQB® rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania.

 

Metody szkolenia

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

 

Materiały

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB®  Poziom Podstawowy (Foundation Level) 4.0", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • materiały w formie elektronicznej,
 • przykładowe pytania egzaminacyjne.

 

Po szkoleniu

Szkolenie to zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB® Certified Tester Foundation Level  4.0 (ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego 4.0).

Materiały

Raty PayU

Chcesz wiedzieć co się dzieje na EDU?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje!

˟
Zapisz się
Chcesz być na bieżąco?
˟
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter. Potwierdź subskrypcję klikając w link aktywacyjny przysłany na maila.