Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.edu.ittraining.pl (dalej „Serwis”).


2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest 21CN Radosław Smilgin z siedzibą przy ulicy Nadwiślańskiej 124a, 80-680 Gdańsk (dalej „21CN”).


3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1182).


4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez 21CN w sposób priorytetowy. 21CN dokłada wszelkich starań w tym stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.


5. Dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych 21CN oraz na ich przetwarzanie przez 21CN w celu sprzedaży usług oraz otrzymywania niekomercyjnych powiadomień wynikających z zasad funkcjonowania Serwisu. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody.


6. Zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 3 użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.


7. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez 21CN sprzedawane ani użyczane. Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy, o której mowa w pkt. 3 przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez 21CN powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.


8. 21CN ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


9. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. 21CN nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.


10. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na zarejestrowany adres e-mail.


Raty PayU

Chcesz wiedzieć co się dzieje na EDU?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje!

˟
Zapisz się
Chcesz być na bieżąco?
˟
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter. Potwierdź subskrypcję klikając w link aktywacyjny przysłany na maila.