Szkolenie "Praktyka testowania dla początkujących testerów"

Szkolenie praktyczne

Warsztaty są w 100% praktyką testowania i skupiają się na najbardziej przydatnych aspektach codziennej pracy testera. Przeznaczone są dla osób znających już teorię zawartą w sylabusie ISTQB Poziomu Podstawowego bądź w książce „Zawód tester”. Pozwalają na sprawdzenie swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

Ćwiczenia praktyczne wykonywane są w formie on-line, co pozwala szkolić się w elastycznej, dostosowanej do własnych potrzeb formie.


 

Na pojedynczą lekcję składają się:

 • charakterystyka danej praktyki testowania, dostępna w formie dokumentu lub prezentacji,
 • rekomendowane źródła wiedzy opisujące poszczególne teorie praktyki testowania,
 • zadanie do wykonania.

Po zakończeniu lekcji wykonane zadanie należy wysłać do trenera, czuwającego nad całością warsztatów. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zadawania pytań trenerowi w formie e-maila lub rozmowy przez komunikator.

Udział w naszych zajęciach warsztatowych pozwala spróbować na żywo wszystkiego, co przydatne w codziennej pracy testera.

Cały kurs trwa 90 dni i składa się z 30 obowiązkowych lekcji. W wyniku pytań i uwag uczestników kursu materiał może być na bieżąco modyfikowany.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat wykonania praktyki testowania pod warunkiem wykonania przynajmniej jednej z lekcji. Na certyfikacie będzie widniała informacja, ile lekcji zostało zaliczonych.

 

Istnieje też możliwość ukończenia kursu przed upływem przewidywanego czasu, w zależności od intensywności uczestnictwa w warsztatach.


W ramach szkolenia poznasz praktykę testowania od podstaw oraz przygotujesz się do praktycznego certyfikatu testerskiego - MITC Software Testing Level 01(egzamin jest usługą dodatkowo płatną). W agendzie szkolenia zawarliśmy najważniejsze elementy wymagane podczas podejścia do egzaminu.

 

Spis lekcji:

 1. Co testować – oprogramowanie do testowania. Jak praktykowanie testowania nakierować na dalszy rozwój w zawodzie.
 2. Wyszukiwanie i analiza informacji o testowanym oprogramowaniu, czyli o najważniejszej umiejętności testera oprogramowania.
 3. Analiza ryzyka dla jakości aplikacji jako metody wyszukiwania najważniejszych defektów możliwie najwcześniej.
 4. Znajdowanie defektów i ich raportowanie, czyli o efektywności pracy i umiejętnym komunikowaniu się z innymi członkami zespołów.
 5. Znajdowanie defektów funkcjonalnych. Analiza poprawności działania funkcji i wynajdywanie nieprawidłowości.
 6. Znajdowanie defektów wydajności. Jak podczas zwykłych testów funkcjonalnych wynajdywać i raportować symptomy potencjalnych problemów z szybkością działania oprogramowania.
 7. Znajdowanie defektów użyteczności, czyli o wszystkich problemach, które mogą mieć użytkownicy w posługiwaniu się oprogramowaniem.
 8. Znajdowanie defektów bezpieczeństwa. Jak przenikają się funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz krytyczności luk w oprogramowaniu.
 9. Znajdowanie defektów kompatybilności, czyli jak separować defekty związane z konfiguracją środowiska testowego.
 10. Znajdowanie ważnych defektów. Jak skoncentrować wysiłek i na początku zaraportować defekty krytyczne.
 11. Błędy popełniane przez testerów. Jakie są typowe błędy testerów oprogramowania i jak ich unikać.
 12. Obrona defektów i testerskie stany defektów. O pracy w narzędziu zarządzania defektami oraz o efektywnej komunikacji z programistami.
 13. Potwierdzanie jakości, czyli jak mówić o dobrej jakości, zamiast koncentrować się jedynie na defektach (złej jakości).
 14. Planowanie testów w małej skali, czyli jak tester oprogramowania każdego dnia definiuje cele i tworzy swój plan pracy.
 15. Konstruowanie i weryfikacja środowiska testowego. Jak błędy środowiska mogą wpływać na poprawność działania oprogramowania i co może pójść nie tak, gdy twoje środowisko zawodzi.
 16. Projektowanie testu, czyli o zapisanym weryfikatorze jakości oprogramowania.
 17. Techniki testowe dla danych: klasy równoważności, analiza wartości brzegowych, techniki kombinatoryjne i analiza dziedzinowa. Praktyczne zastosowanie technik do tworzenia, odczytania, aktualizowania i usuwania danych.
 18. Techniki dla logiki aplikacji: przepływ sterowania, przypadki użycia, analiza przyczyny i skutków. Praktyczne zastosowanie technik służących analizie poprawności procesów i przepływów w aplikacji.
 19. Projektowanie idei testowej na potrzeby testów eksploracyjnych, czyli próbowanie mniej sformalizowanych metod testowania.
 20. Projektowanie idei testowych do uzyskania pokrycia wymagań / funkcji itd. Jak tworzyć małe testy do dużych projektów.
 21. Wykonanie i raportowanie testów eksploracyjnych, czyli o weryfikacji oprogramowania lżejszymi metodami testowania.
 22. Projektowanie przypadku testowego, czyli formalne testowanie w oparciu o specyfikację testów.
 23. Projektowanie przypadków testowych do pokrycia wymagań / funkcji itd. Przypadek testowy jako potwierdzenie (nie)działania oprogramowania.
 24. Wykonanie i raportowanie przypadków testowych, czyli tworzenie raportów z wykonania i analizowanie jakości, bazując na specyfikacji testowej.
 25. Projektowanie scenariuszy testowych. Jak przypadki testowe łączą się w logiczną całość i jaką to ma wartość dla optymalizacji pracy.
 26. Wykonanie retestu, czyli jak efektywnie zweryfikować, czy defekt został naprawiony.
 27. Wykonanie testu regresywnego, czyli jak sprawdzić, czy przy okazji poprawki nie pojawiły się niepożądane efekty uboczne.
 28. Ocena jakości oprogramowania. Jak określić, czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości.
 29. Raportowanie jakości oprogramowania, czyli przygotowanie jednoznacznego i poprawnego raportu opisującego zakres wykonanej pracy i swoją ocenę dla tej pracy.
 30. Zakończenie testów, czyli zdefiniowanie, czy skończyłem już swoją pracę.

 

W każdej z lekcji, jeśli istnieje taka potrzeba, omówione zostaną narzędzia wspierające pracę testera.

 

Przed szkoleniem

Przed warsztatem rekomendujemy zapoznanie się z  teorią testowania. Nie jest to jednak niezbędne, ponieważ lekcje będą odsyłać do teoretycznych podstaw.

 

Metody szkolenia

Szkolenie opiera się w całości na praktyce testowania, wykorzystując do tego prawdziwe oraz szkoleniowe narzędzia i aplikacje. Jest to interakcja uczestnik – trener, dzięki której kursant będzie mógł na bieżąco śledzić swoje postępy, jak i weryfikować poprawność wykonywanych zadań.

 

Materiały szkoleniowe

Komplet opracowanych lekcji w formie dokumentów opisujących zadanie do wykonania udostępniony będzie na platformie EDU.

 

Po szkoleniu

Nasze szkolenie ma wymiar praktyczny. Dzięki temu jego ukończenie gwarantuje pełną gotowość do wykonywania pracy testera oprogramowania. Pozwala nabyć umiejętności w zakresie prowadzenia testów aplikacji, tworzenia testów, raportowania defektów i wiele więcej.

Materiały

Dla uczestników szkolenia
Raty PayU

Chcesz wiedzieć co się dzieje na EDU?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje!

˟
Zapisz się
Chcesz być na bieżąco?
˟
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter. Potwierdź subskrypcję klikając w link aktywacyjny przysłany na maila.