Szkolenie "Automatyzacja testowania"

Szkolenie praktyczne

Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia. Niniejsze szkolenie pokazuje wielowymiarowość automatyzacji jako złożonego procesu, prezentując typowe metody i popularne narzędzia. Jest to praktyczno-teoretyczny fundament rozpoczęcia pracy z tworzeniem skryptów automatycznych.

 

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do automatyzacji

 • Co automatyzować?
 • Korzyści automatyzacji
 • Niebezpieczeństwa automatyzacji
 • Dyskusja

2. Automatyzacja w cyklu życia produktu informatycznego

 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy systemowe
 • Aplikacje internetowe
 • Aplikacje typu desktop
 • Aplikacje mobilne
 • Testy bezpieczeństwa
 • Testy wydajności
 • Testy akceptacyjne
 • Ćwiczenia 

3. Czynności w ramach automatyzacji

 • Planowanie
 • Cele
 • Projektowanie / uruchomienie / utrzymanie
 • Dyskusja / ćwiczenia

4. Metodyki automatyzacji

 • Data driven
 • Keyword / Behavior driven
 • Ćwiczenia

5. Projektowanie środowiska automatyzacji

 • Narzędzia w zarządzaniu testami
 • Narzędzia w zarządzaniu wymaganiami
 • Narzędzia w zarządzaniu incydentami
 • Narzędzia w zarządzaniu konfiguracją
 • Narzędzia do testów statycznych: testy dokumentacji, analiza statyczna
 • Narzędzia analizy dynamicznej
 • Narzędzia w projektowaniu testów
 • Narzędzia do przygotowania danych testowych
 • Narzędzia do wykonywania testów.
 • Ćwiczenia

6. Wdrożenie narzędzi w organizacji

 • Wybór narzędzia
 • Wdrożenie
 • Utrzymanie
 • Dyskusja

 

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu Zawód Tester lub ISTQB Poziom Podstawowy, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

 

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Szkolenie opiera się o elementy teoretyczne, zakończone ćwiczeniami praktycznymi utrwalającymi wiedzę i umożliwiającymi zdobycie doświadczenia w omawianych tematach. 

Celem kursu jest wskazanie aspektów i możliwości wykorzystania nowych metod i narzędzi w codziennej pracy testera. 

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych - teoretyków brak.

 

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Automatyzacja testowania”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych 

 

Po szkoleniu

Uczestnik szkolenia ma szansę zdobyć kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia automatyzacji w organizacji lub projekcie. Zdobyta na szkoleniu wiedza przybliża uczestnika do statusu specjalisty w automatyzacji testowania.

 

Materiały

Dla wszystkich
Dla zalogowanych

Chcesz wiedzieć co się dzieje na EDU?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje!

˟
Zapisz się
Chcesz być na bieżąco?
˟
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter. Potwierdź subskrypcję klikając w link aktywacyjny przysłany na maila.